Title: Analýza nejistot měření tepelných veličin v odstředivém kompresoru
Uncertainty analysis of thermal quantities measurement in a centrifugal compressor
Authors: Hurda, Lukáš
Matas, Richard
Citation: HURDA, L., MATAS, R. Uncertainty analysis of thermal quantities measurement in a centrifugal compressor. In 36th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermodynamics. Melville, NY: Amer Inst Physics, USA, 2017. s.1-8. ISBN 978-0-7354-1572-0 , ISSN 0094-243X.
Issue Date: 2017
Publisher: Amer Inst Physics
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85030749701
http://hdl.handle.net/11025/29496
https://aip.scitation.org/journal/apc
ISBN: 978-0-7354-1572-0
ISSN: 0094-243X
Keywords: Odstředivý kompresor, termočlánky, termodynamický proces
Keywords in different language: Centrifugal compressor;thermocouples;thermodynamic process
Abstract: Proces vyhodnocení charakteristik kompresoru založený na měření tlaku, teploty a dalších veličin byl podroben analýze s cílem zjistit nejistoty pro přímo měřené a odvozené veličiny. Jako nástroj pro kvantifikaci vlivů různých zdrojů nejistoty měření pro sondy s termočlánky byla použit CFD simulace. Vedení tepla tělesem termočlánkové sondy a ohřev vzduchu v sacím potrubí a jejich vliv na měřené teploty jsou hlavním objektem zájmu.
Abstract in different language: Compressor performance characteristics evaluation process based on the measurement of pressure, temperature and other quantities is examined to find uncertainties for directly measured and derived quantities. CFD is used as a tool to quantify the influences of different sources of uncertainty of measurements for single- and multi-thermocouple total temperature probes. The heat conduction through the body of the thermocouple probe and the heat-up of the air in the intake piping are the main phenomena of interest.
Rights: Plný text není přístupný.
© Amer. Inst. Physics
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (MIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1.5004346_Matas.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29496

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD