Katedra ústavního a evropského práva / Department of Fundamental and European Law

Kolekce


Recent Submissions

Forejtová, Monika
Nad poslední směrnicí EU v oblasti terorismu: Nová směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV

This article aims to bring the issue of legislative regulation in the field of terrorism and specifically focus to the new Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2017/541 and to other relevant measures and actions of the&#...

Vostrá, Zuzana
Zákaz mučení a dalšího špatného zacházení v souvislosti s nestandardními bezpečnostními situacemi

The content of the article is an absolute human right, which has been repeatedly discussed in recent years, especially in connection with situations that pose security risks to today‘s democratic states. Attention will be focused on the case law of the Eur...

Vnenk, Vladislav
Systematika právních principů a malá poznámka k funkci právních principů za mimořádných stavů

This article is an explanation of the concept of a legal principle, as well as an explanation of the basic systematics of these legal principles. It will also explain one of the basic functions of legal principles – the stabilization function,...

Mulák, Jiří , Vnenk, Vladislav
Zásada oficiality v českém trestním a civilním procesu

The topic of this article is to explain the function of legal principles in the Czech civil and criminal proceedings, with emphasis on explaining the principle of officiality in the Czech criminal and civil proceedings. The authors do not describe this principle separately, but...

Vnenk, Vladislav
Nejlepší zájem dítěte ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/20, aneb (nemilé) překvapení v převaze námitky politické úvahy zákonodárce

The topic was a critical summary of the judgment of the Constitutional Court file no. Pl. ÚS 6/20, in which the Constitutional Court decided on the recognition of a foreign decision and adoption and relativized the concept of the best interests of the child.