Bohemiae occidentalis historica

Podkomunity

28 items
29 items
32 items
29 items
42 items
28 items
24 items

Recent Submissions

Kumpera, Jan
Komenský v Naardenu. Nová stálá výstava Mundus Comenii

Hlaváček, Petr
Kolokvium Les confraternités régulières du Moyen Âge à nos jours. Uni- versité Rennes, 18.–19. 11. 2021.

Šimůnek, Roman
Pracovní zasedání „Naše někdejší krize: Sociální interakce preindustriální společnosti v „krizových dobách““

Kilián, Jan
Konference Karel Bonaventura Buquoy a jeho doba

Donátková, Zuzana
Philip HOOK, Art of the Extreme 1905–1914, Profile Books Ltd, London 2021