Title: Investigation of barium titanate thin films as simple antireflection coatings for solar cells
Other Titles: Zkoumání baryum titanátových tenkých vrstev jako jednoduchých antireflexních pokrytí pro solární články
Authors: Scholtz, Ľubomír
Šutta, Pavol
Calta, Pavel
Novák, Petr
Solanská, Michaela
Müllerová, Jarmila
Citation: SCHOLTZ, Ľ., ŠUTTA, P., CALTA, P., NOVÁK, P., SOLANSKÁ, M., MÜLLEROVÁ, J. Investigation of barium titanate thin films as simple antireflection coatings for solar cells. Applied surface science, 2018, roč. 461, č. DEC 15 2018, s. 249-254. ISSN 0169-4332.
Issue Date: 2018
Publisher: Elsevier
Document type: článek
preprint
article
URI: 2-s2.0-85049357183
http://hdl.handle.net/11025/30853
ISSN: 0169-4332
Keywords in different language: Antireflection, AR coatings, barium titanate, thin films, reflectance efficiency
Abstract: Baryum titanát (BaTiO3, BTO) je materiál perovskitového typu pozoruhodných dielektrických, feroelektrických a feromagnetických vlastností. Naše předcházející studie optických vlastností tenkých vrstev BTO ukázaly jeho vysokou propustnost ve viditelné oblasti spektra a ostrou absorpční hranu na vlnové délce přibližně 300 nanometrů. Z toho důvodu použití BTO jako UV blokátor anebo antireflexní (AR) pokrytí ve viditelné oblasti spektra je evidentní. Antireflexní pokrytí jsou důležité součásti mnoha fotonických prvků, kromě jiného také solárních článků. V této publikaci mono-vrstvy amorfního BTO jsou numericky a experimentálně zkoumány jako vhodná AR pokrytí pro dosažení zvýšeného záchytu světla ve křemíkových solárních článcích. Je demonstrován snížený odraz světla dosažený použitím BTO, který byl připraven magnetronovým naprašováním na a-Si:H/SiO2 substráty v porovnání s dokonale čistým systémem a-Si:H/SiO2. Antireflexní efekty jsou analyzovány použitím jednoduchých AR systémů sestávajících z BTO.
Abstract in different language: Barium titanate (BaTiO3, BTO) is a perovskite class material of remarkable dielectric, ferroelectric and ferromagnetic properties. Our previous studies on optical properties of BTO thin films proved high visible transmittance and sharp absorption edge at ~ 300 nm. Therefore the usage of BTO as a UV blocker or an antireflection (AR) coating in visible region is straightforward. AR coatings are agreed to be important parts of many photonic devices, among them also of solar cells. In this paper, single layers of amorphous BTO are numerically and experimentally investigated as promising AR coatings for achieving increased light trapping in thin film silicon solar cells. Reduced reflections achieved by BTO thin films deposited using RF magnetron sputtering on a-Si:H/SiO2 compared with pristine aSi:H/SiO2 system are clearly demonstrated. Antireflection effects are analyzed using simple AR systems comprising BTO.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Investigation_of_barium_Sutta_preprint.pdf830,07 kBAdobe PDFView/Open
Investigation_of_barium_Sutta_publ_vers.pdf424 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD