Title: Analysis of Phenomena Affecting Thermal Measurement on a Test Radial Compressor
Other Titles: Analýza jevů ovlivňujících měření teplot na zkušebním radiálním kompresoru
Authors: Levý, Jaroslav
Matas, Richard
Hurda, Lukáš
Citation: LEVÝ, J., MATAS, R., HURDA, L. Analysis of Phenomena Affecting Thermal Measurement on a Test Radial Compressor. In 17th conference on Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow - PSE 2018. Neuveden: American Institute of Physics, 2018. s. 020012-1-020012-7. ISBN: 978-0-7354-1773-1
Issue Date: 2018
Publisher: American Institute of Physics
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/30866
ISBN: 978-0-7354-1773-1
Keywords: termočlánek;tepelné ovlivnění;radiální kompresor;účinnost
Keywords in different language: termocouple, thermal influence, radial compressor, efficiency
Abstract: Testovací zařízení Darina IV se používá ke stanovení charakteristik radiálních kompresorových stupňů. Tlak a teplota proudícího vzduchu se měří v několika měřicích rovinách. Při analýze naměřených výsledků došlo k podezření na tepelné ovlivnění některých teplotních sond při specifických podmínek. Pro zkoumání tohoto jevu bylo vytvořeno jednoduché experimentální zařízení s vyhřívanou stěnou a kanálem připojeným k ventilátoru. Příspěvek popisuje použité experimentální zařízení, určuje podmínky měření a shrnuje hlavní získané výsledky. Získané výsledky pomohou zvýšit přesnost stanovení účinnosti testovaných stupňů kompresoru.
Abstract in different language: The Darina IV test equipment is used to determine the characteristics of the radial compressor stages. The pressures and temperatures of the flowing air are measured in several measuring planes. While analyzing the measured results, there was a suspicion regarding of the thermal influence to the results of some temperature probes for some specific conditions. To examine this phenomenon a simple experimental equipment has been created with a heated wall and a channel connected to a fan. The contribution describes experimental equipment used, determines measurement conditions and summarizes main results obtained. The results obtained will help to increase the accuracy of determining the efficiency of the tested compressor stages.
Rights: Plný text není přístupný.
© American Institute of Physics
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (MIS)
OBD

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AIP_Matas_Levy_Hurda.pdf1,56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
AIP_preface-1.pdf569,04 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30866

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD