Title: Advokáti mrtvých: orální historie na poli soudního lékařství
Other Titles: Lawyers for the dead: oral history in the field of forensic medicine
Authors: Nečas, Pavel
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2018, roč. 8, č. 1, s. 67-80.
Issue Date: 2018
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2018/07/MEMO-2018_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/31114
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: orální historie;soudní lékařství;dějiny lékařství
Keywords in different language: oral history;forensic medicine;history of medicine
Abstract: Studie popisuje výzkumný záměr, jehož cílem bylo vytvořit soubor rozhovorů se soudními lékaři. Přibližuje způsob oslovování narátorů, tvorbu dotazníků a posléze se zabývá jednotlivými fázemi edičního zpracování textu, a to přepisem nahraného textu, anonymizací, formální, stylistickou a gramatickou úpravou textu. Zdůrazněny jsou opakované konzultace textu s narátory před autorizací. Je konstatován velký rozdíl mezi nahraným textem a autorizovanou podobou a podtržena mimořádně velká míra autocenzury.
Abstract in different language: The study describes a research project aimed at creating a set of interviews with forensic doctors. It approaches the way of addressing narrators, making questionnaires, and deals with the individual editions of text editing, such as transcription of recorded text, anonymization, formal, stylistics and grammatical text editing. Repeated text consultations with narrators prior to authorization are highlighted. There is a striking difference between the recorded text and the authorized form as well as an extraordinarily high degree of self-censorship.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Roč. 8, č. 1 (2018)
Roč. 8, č. 1 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Necas.pdfPlný text617,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.