Title: Maturita z matematiky v Bavorsku - zadání úloh a stručný postup řešení. Část 1
Other Titles: Scool leaving examination in Bavaria - problems with solutions [1st part]
Authors: Kašparová, Martina
Honzík, Lukáš
Hora, Jaroslav
Pěchoučková, Šárka
Citation: KAŠPAROVÁ, M., HONZÍK, L., HORA, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Maturita z matematiky v Bavorsku - zadání úloh a stručný postup řešení. Část 1. Učitel matematiky, 2018, roč. 26, č. 4, s. 236-255. ISSN 1210-9037.
Issue Date: 2018
Publisher: Jednota českých matematiků a fyziků
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/31128
ISSN: 1210-9037
Keywords: maturitní práce z matematiky;Bavorské maturitní zkoušky
Keywords in different language: mathematical school leaving examination;school leaving examination in Bavaria
Abstract: Článek představuje zadání maturitní písemné práce z matematiky, která se konala v květnu 2017 v bavorských gymnáziích. Toto zadání je doplněné o stručné popisy řešení jednotlivých úloh.
Abstract in different language: The article presents the tasks of a mathematic school leaving examination at Bavarian high schools in May 2017. This tasks are supplemented by brief descriptions of the solutions.
Rights: Plný text není přístupný.
© Jednota českých matematiků a fyziků
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Scanned-image_2019-02-15-125032.pdf6,7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31128

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD