Title: Možnosti a limity správy svěřenského fondu z pohledu jeho zakladatele
Other Titles: Trust founder´s eventualities and limities during trust administration
Authors: Dostál, Ondřej
Citation: DOSTÁL, O. Možnosti a limity správy svěřenského fondu z pohledu jeho zakladatele. Obchodní právo, 2019, roč. 28, č. 1, s. 23-28. ISSN 1210-8278.
Issue Date: 2019
Publisher: Prospektrum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/31203
ISSN: 1210-8278
Keywords: svěřenský fond;svěřenský správce;zakladatel;občanský zákoník
Keywords in different language: trust fund;trust administrator;founder;the Civile Code
Abstract: Předmětem příspěvku je stručné zamyšlení se nad vybranými aspekty správy svěřenského fondu jako nového institutu, který s sebou v rámci provedené soukromoprávní rekodifikace přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to z pohledu jeho zakladatele.
Abstract in different language: The paper provides a brief thought about certain aspects of administrating a trust, as a new concept introduced by Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, within the recodification of Czech private law, specifically frome the viewpoint of its founder.
Rights: Plný text není přístupný.
© Prospektrum
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
O.Dostal-Obchodni pravo1-2019_s.23-28.pdf246,86 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31203

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD