Title: Návrh inteligentního řízení fotovoltaického (FV) systému s akumulátory dle předpovědi slunečního záření
Other Titles: Design of intelligent control photovoltaic system with accumulators on the basis of solar radiation
Authors: Čáp, Lukáš
Advisor: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Referee: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31539
Keywords: elektrotechnika;energetika;ekologie;elektrárna;fotovoltaická elektrárna;fv;fve;polovodič;pn přechod;fotovoltaický jev;fotovoltaický článek;fotovoltaický panel;polykrystalický panel;monokrystalický panel;amorfní panel;měnič;střídač;akumulátor;regulátor napětí;mttp;solární systém;pasivní systém;aktivní systém;grid on systémy;grid off systémy;inteligentní systém;předpověď slunečního záření;sluneční záření;měření;měřící metody;meteorologická stanice;profil spotřeby;řídící systém;scada;hmi;programovatelný automat;plc;omron;cx supervisor;pv forecast;návrh fv systému;návrh řídícího systému;vizualizace
Keywords in different language: electrotechnics;energetics;ecology;power plant;photovoltaic power plant;fv;fve;semiconductor;pn transition;photovoltaic phenomenon;photovoltaic cell;photovoltaic panel;polycrystalline panel;monocrystalline panel;amorphous panel;inverter;inverter;voltage regulator;mttp;solar system;active systems;passive systems;grid on systems;grid off systems;intelligent system;solar radiation forecast;solar radiation;measurement;measuring methods;weather stations;consumption profile;control system;scada;hmi;programmable logic computer;plc;omron;cx supervisor;pv forecast;design of photovoltaic system design of control system;visualization.
Abstract: Tématem diplomové práce je "Vypracování návrhu inteligentního řízení fotovoltaického (FV) systému s akumulátory dle předpovědi slunečního záření.". Řešená práce se zaobírá popisem součástí, principů a možnosti využití FV systémů. Nedílnou součásti je popis možných druhů předpovědi slunečního záření včetně profilu spotřeby elektřiny v budově. Závěr práce je věnován problematice návrhu metodiky a inteligentního řízení FV systému s akumulací na základě předpovědi slunečního záření a profilů spotřeby elektřiny v budově. Navržený systém řízení byl zrealizován v programu CX-Supervisor od výrobce Omron.
Abstract in different language: The theme of diploma thesis is "Developing design of the intelligent control photovoltaics system with accumulators according to solar radiation forecast". Thesis deals with description of the components, principles and using photovoltaics systems. One part is the description of the possible ways of solar radiation forecast, including consumption profile of the building. The conclusion of the thesis is devoted to design of an intelligent managing system of the photovoltaics system with energy accumulation based on the solar radiation forecast and the electricity consumption profiles in the building. Inteligent system was created and developed in the Omron´s program CX-Supervisor
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lukas Cap_ZCU_Plzen_ 2018.pdfPlný text práce5,75 MBAdobe PDFView/Open
074894_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce301,88 kBAdobe PDFView/Open
074894_oponent.pdfPosudek oponenta práce315,52 kBAdobe PDFView/Open
074894_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce321,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.