Title: Absorpční příměsi pro zajištění podkritičnosti skladování vyhořelého jaderného paliva
Other Titles: Absorption additives to ensure the subcriticality of spent Nuclear fuel
Authors: Tímr, Jan
Advisor: Jiřičková Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Závorka Jiří, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32185
Keywords: podkritičnost;serpent;nea janis;vver-1000;účinný tepelný průřez
Keywords in different language: criticality safety;serpent;nea janis;vver-1000;effective thermal cross-section
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá výběrem vhodných prvků jako příměsi pro zajištění podkritičnosti skladování vyhořelého jaderného paliva. První metoda byla založena na informacích ze softwaru NEA JANIS, potřebné výpočty v druhé metodě byly provedeny v programovém prostředí Serpentu. Výsledkem je jednak potvrzení dobrých vlastností boru, ale zároveň i přehled případných dalších prvků, o kterých by bylo vhodné uvažovat při budoucím návrhu absorpčních trubek skladovacích zařízení, například gadolinium.
Abstract in different language: The bachelor theses presents choice of suitable elements as additives to ensure criticality safety of spent nuclear fuel storage. The first method is based on information from NEA JANIS software, the second one employ calculations in Serpent software framework. The results confirmed good properties of boron. Moreover, a list of prospective additional elements that should be considered in further design of spent fuel storage absorber tubes, like gadolinium, is presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Absorpcni primesi pro zajisteni podkriticnosti skladovani vyhoreleho jaderneho paliva_Timr.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
074991_oponent.pdfPosudek oponenta práce528,13 kBAdobe PDFView/Open
074991_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,67 kBAdobe PDFView/Open
074991_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce296,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32185

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.