Title: Rozbor složek zkratového proudu
Other Titles: Short-circuit current component analysis
Authors: Mayer, Václav
Advisor: Skala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Hruška Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32203
Keywords: synchronní stroj;zkrat;točivé magnetické pole;analýza;matlab;stejnosměrná složka;střídavá složka
Keywords in different language: synchronous machine;short circuit;rotating magnetic field;analysis;matlab;dc component;ac component
Abstract: Tato bakalářské práce je zaměřena na přechodové jevy při blízkých zkratech na synchronních generátorech. Úkolem práce je popsat používané synchronní stroje, jejich výhody a nevýhody. Dalším úkolem je napsat skript v jazyce MATLAB, který bude zpracovávat změřené časové průběhy a analyzovat jejich jednotlivé složky, a popsat jeho chování, způsob výpočtu a popsat okolnosti, za jakých daný skript bude vracet chybné výsledky.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on transient phenomena in near short circuits on synchronous generators. The aim of the thesis is to describe used synchronous machines, their advantages and disadvantages. Another task is to write a MATLAB script that will process measured timescales and analyze their individual components and describe its behavior, calculation method, and describe the conditions when the script will return erroneous results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Mayer.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
075014_oponent.pdfPosudek oponenta práce364,79 kBAdobe PDFView/Open
075014_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce302,08 kBAdobe PDFView/Open
075014_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce173,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32203

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.