Title: Charakterizace tištěných senzorů vlhkosti
Other Titles: Characterization of printed humidity sensors
Authors: Šlauf, Josef
Advisor: Kuberský Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Pretl Silvan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32470
Keywords: senzory;vlhkost;relativní vlhkost;tištěná elektronika;pedot:pss;impedance;charakterizace;stabilita senzoru
Keywords in different language: sensors;humidity;relative humidity;printed electronics;pedot:pss;impedance;characterization;sensor stability
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá charakterizací tištěných senzorů vlhkosti, rešerší jejich současného stádia vývoje, přehledu dostupných technologií pro výrobu tištěné elektroniky, respektive senzorů vlhkosti. Praktická část práce je zaměřena na návrh metodiky charakterizace senzorů, realizaci měřící aparatury a následné zpracování a zhodnocení naměřených dat.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with characterization of printed moisture sensors, research of the current stage of development and overview of available technologies for the production of printed electronics, in this case moisture sensors. The practical part of the thesis is focus on the design of the methodology of characterization of sensors, the implementation of the measuring apparatus and the subsequent processing and evaluation of the measured data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slauf_Diplomova_prace.pdfPlný text práce5,65 MBAdobe PDFView/Open
075028_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce346,1 kBAdobe PDFView/Open
075028_oponent.pdfPosudek oponenta práce415,17 kBAdobe PDFView/Open
075028_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32470

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.