Title: Flexibilní senzor teploty pro aplikace v chytrých textiliích
Other Titles: Temperature flexible sensors for smart textile applications
Authors: Kalčík, Jan
Advisor: Soukup Radek, Ing. Ph.D.
Referee: Řeboun Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32471
Keywords: teplota;měření;senzor teploty;smart textilie;vyšívání;kalibrace
Keywords in different language: temperature;measurement;temperature sensor;smart textile;embroider;calibration
Abstract: Tato práce zahrnuje vývoj vyšívaných teplotních senzorů pro inteligentní textilie, především hasičské obleky. Vyvíjený teplotní senzor je založen na inovativní hybridní odporové niti. Práce postupuje od návrhu senzoru konvenčními textilními metodami přes skutečnou realizaci senzorů. Vyšívané teplotní senzory jsou kalibrovány v teplotním rozsahu -40 °C až 150 °C. Teplotní senzory jsou podrobeny testu dlouhodobé stability 1000 hodin v teplotě 125 °C. Test dlouhodobé stability přináší uspokojivé výsledky, změna elektrického odporu testovaného senzoru je v relativních veličinách nižší než změna měřená stejným testem u komerčního senzoru. Reakce vyšívaných teplotních senzorů na skokové změny teploty mezi -40 °C a 125 °C je porovnána s komerčními teplotními senzory Pt1000 třídy A. Vyšívaný teplotní senzor disponuje několikanásobně rychlejší odezvou na skokovou změnu teploty. Senzor je doporučen k dalšímu vývoji a realizaci v cílových aplikacích.
Abstract in different language: This study introduces the development of embroidered temperature sensors for smart textiles, especially firefighting suits. The developed temperature sensor is based on innovative hybrid resistance thread. The work proceeds from the design of the sensor through conventional textile methods to real realization of sensors. Embroidered temperature sensors are calibrated in the temperature range from -40 °C to 150 °C. Temperature sensors are subjected to a long-term stability test of 1000 hours at 125 °C. The long-term stability test yields satisfactory results, the change in the electrical resistance of the tested sensor is less than measured change by the same test in a commercial sensor in relative values. Reaction of embroidered temperature sensors to shock-temperature changes between -40 °C and 125 °C is compared with commercial grade Pt1000 temperature sensors. The embroidered temperature sensor has a so much faster response to shock-temperature changes. The sensor is recommended for further development and implementation in the target applications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kalcikj_final.pdfPlný text práce4,66 MBAdobe PDFView/Open
075030_oponent.pdfPosudek oponenta práce448,39 kBAdobe PDFView/Open
075030_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce404,68 kBAdobe PDFView/Open
075030_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce224,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32471

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.