Title: Softwarové filtry drsnosti povrchu
Other Titles: Software filters of roughness
Authors: Kubátová, Dana
Advisor: Melichar Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33626
Keywords: drsnost povrchu;filtrace dat;hardwarové filtry;softwarové filtry
Keywords in different language: roughness;filtration;hardware filter;software filter
Abstract: Práce se zabývá metodikou volby softwarových filtrů při měření drsnosti povrchu. Práce je členěna na část teoretickou, ve které jsou zpracované obecné poznatky z oblasti teorie měření drsnosti povrchu. Na teoretickou část následně navazuje část praktická s vyhodnocením testů provedených pro vytvoření metodiky volby softwarových filtrů při měření drsnosti.
Abstract in different language: The thesis deals with the methodology of selection of software filters for surface roughness measurement. The thesis is divided into a theoretical part in which there is processed general knowledge from trefield of surface roughness measurement theory. The theoretical part follows the practical part with the evaluation of the tests performed to create a methodology of selection of software filters for roughness measurement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dis. P. final Kubatova.pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFView/Open
posudky Kubatova.pdfPosudek oponenta práce2 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Kubatova.pdfPosudek vedoucího práce435,95 kBAdobe PDFView/Open
zapis Kubatova.pdfPrůběh obhajoby práce618,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33626

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.