Title: Politizace literárního symbolu krysaře jako didaktický problém
Other Titles: Politicization of the literary symbol of the rat-catcher as a didactic problem
Authors: Brčáková, Vladimíra
Citation: BRČÁKOVÁ, V. Politizace literárního symbolu krysaře jako didaktický problém. Český jazyk a literatura, 2017, roč. 68, č. 2, s. 63-69. ISSN 0009-0786.
Issue Date: 2017
Publisher: Státní pedagogické nakladatelství
Document type: postprint
postprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/33729
ISSN: 0009-0786
Keywords: didaktická interpretace;literární symbol;literární postava krysaře;politizace literárního symbolu krysaře
Keywords in different language: didactic interpretation;literary symbol;literary character of the rat-catcher;politicization of the literary symbol of the rat-catchet
Abstract: Příspěvek přináší vhled jednak do didaktické interpretace Dykovy novely Krysař, jednak do autentických žákovských (čtenářských) výstupů, které literární postavu krysaře spojují s Adolfem Hitlerem. Právě reflexe daného symbolu a jeho politizujícího výkladu je předmětem této stati.
Abstract in different language: This contribution provides both a insight into the didactic interpretation of The Ratcatcher, a novel by Viktor Dyk, as well as into the students' (readers') performances that have linked the rat-catcher as a literary character to Adolf Hitler. It is this reflection on the given symbol and its politicized exposition that is the subject of the present essay.
Rights: Plný text není přístupný.
© Státní pedagogické nakladatelství
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KČJ)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33729

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD