Title: Ručení členů společenství vlastníků za dluhy společenství
Other Titles: The liability of members of the owners´debts for community
Authors: Štillip, Petr
Citation: ŠTILLIP, P. Ručení členů společenství vlastníků za dluhy společenství. Obchodní právo, 2019, roč. 28, č. 2, s. 24-27. ISSN: 1210-8278
Issue Date: 2019
Publisher: Wolters Kluwer ČR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33766
ISSN: 1210-8278
Keywords: dluh;ručení;členové společenství vlastníků
Keywords in different language: debt;liability;members of community owners
Abstract: Tento článek se zabývá otázkou odpovědnosti členů společenství vlastníků za dluhy společenství. Článek se pokouší upozornit na důležitý problém a pokouší se načrtnout řešení problému.
Abstract in different language: This paper addresses the issue of the liability of members of community owners for the debts of this community. The article tries to point out the important problém and tries to outline the solution to the problem.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wolters Kluwer
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Obchodni pravo 2-2019_str.24-27.pdf3,15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33766

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD