Title: “Never such innocence again…”: English and American Drama on the Czech Stage during the Great War
Other Titles: "Již nikdy více nevinnost...": Anglická a americká dramatická tvorba na českých jevištích v době první světové války
Authors: Mišterová, Ivona
Citation: MIŠTEROVÁ, I. “Never such innocence again…”: English and American Drama on the Czech Stage during the Great War. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies, 2018, roč. 5, č. 2, s. 101-110. ISSN 2336-3347.
Issue Date: 2018
Publisher: University of Hradec Králové
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33858
ISSN: 2336-3347
Keywords: České divadlo;anglické a americké divadelní hry;recepce;William Shakespeare;Vendelín Budil;Eduard Vojan;Václav Vydra
Keywords in different language: Czech Theatre;English and American theatre plays;Reception;William Shakespeare;Vendelín Budil;Eduard Vojan;Václav Vydra
Abstract: Vypuknutí války zasáhlo také kulturní oblast a přirozeně rovněž divadlo. Ačkoli prvotním společným jmenovatelem bylo bezpochyby ohromení z vyhlášení válečného stavu a následné mobilizace, která v podstatě paralyzovala hospodářský i společenský život, reakce jednotlivých divadel se různily. Tento článek se zabývá anglickým a americkým repertoárem v českých divadlech v průběhu let 1914–1918, v němž zjevně převažovala tvorba anglických dramatiků. Nejčastěji uváděným autorem byl Shakespeare. Počet shakespearovských představení vzrostl v roce třístého výročí Shakespearova úmrtí, tj. v roce 1916. Mezi další uváděné dramatiky náleželi, např. G. B. Shaw, William Somerset Maugham, Jevan Brandon Thomas, Chester Bailey Fernald, John Galsworthy, William Schwenck Gilbert a Oscar Wilde. V době války se divadlo stalo nejen zprostředkováním světa politiky, ale především nástrojem k pochopení národní identity.
Abstract in different language: The outbreak of the Great War afflicted the sphere of culture, and theatre was no exception. Although the common denominator was the bewilderment that followed the declaration of war and subsequent mobilization that paralysed economic and social life, the reactions of individual theatres differed. This article examines the English and American theatre repertoire in Czech theatres between the years 1914–1918, in which the work of English playwrights clearly prevailed. Shakespeare was by far the most commonly performed author. The number of Shakespearean performances peaked in 1916, when the world commemorated the three hundredth anniversary of Shakespeare’s death. Other playwrights included G. B. Shaw, William Somerset Maugham, Jevan Brandon Thomas, Chester Bailey Fernald, John Galsworthy, William Schwenck Gilbert, and Oscar Wilde. Furthermore, it will be argued that theatre functioned not only as an antidote to the world of politics but also as a powerful tool for understanding of national identity.
Rights: Plný text není přístupný.
© University of Hradec Králové
Appears in Collections:Články / Articles (KAJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Misterova.pdf112,85 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD