Title: Rozpočtové určení daní a jeho povaha
Authors: Marková, Hana
Citation: Právnické listy. 2018, č. 1, s. 25-28.
Issue Date: 2018
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
http://hdl.handle.net/11025/34565
ISSN: 2533-736X
Keywords: veřejný rozpočet;rozpočtové určení daní;prvky právní konstrukce daní
Keywords in different language: public budget;budgetary determination of taxes;elements of legal construction of taxes
Abstract: Obce a kraje nejsou finančně soběstačné a stát se podílí na financování zejména těch jejich potřeb, které jsou spojeny s úhradou veřejných statků. Stát je subjekt, který vybírá daně, a část daňových výnosů, které inkasuje, následně vyčleňuje pro obce a kraje. Vedle daní však jsou vybírány i jiné povinné platby, které však nejsou řešeny v zákoně upravujícím rozdělování výnosů – jejich rozpočtové určení je spojeno se zákonem, který je upravuje. Je tedy třeba hledat odpověď na otázku, zda by nebylo vhodné přejít u rozdělování výnosů daní od řešení v zákoně o rozpočtovém určení daňových výnosů – tj. z oblasti rozpočtového práva do oblasti práva daňového – tj. vymezit rozpočtové určení dané platby přímo jako závazný prvek právní konstrukce daní.
Abstract in different language: The municipalities and the regions are not financially self-sufficient, and the state is involved in financing especially those needs related to the payment of public goods. The state is the tax-collecting entity and part of the tax revenue it collects after that allocates to municipalities and regions. Except taxes, other mandatory payments are also levied, but these are not covered by the revenue distribution law - their budget allocation is linked to the law that regulates them. It is therefore necessary to seek for an answer, whether it is inappropriate to move to the distribution of tax revenues from the solution in the Act on Budgetary Determination of Taxes – i.e. from the field of budgetary law to the field of tax law – i.e. to define the budgetary determination of the payments directly as a binding element of the legal construction of taxes.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1 (2018)
Číslo 1 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravnicke_listy_01_18_4.pdfPlný text128,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34565

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.