Title: Ošetřovatelská péče o klienta po tansilektomii
Authors: Haisová, Kateřina
Šafránková, Zuzana
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Nemocnice podporující zdraví": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2018, s. 7-12. ISBN 978-80-261-0799-6.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: článek
konferenční příspěvek
article
conferenceObject
URI: https://konferencefzsplzen.wordpress.com/sbornik-2/
http://hdl.handle.net/11025/34601
ISBN: 978-80-261-0799-6
Keywords: tonsilectomy;ošetřovatelská péče;edukace;kazuistika;komplikace
Keywords in different language: tonsilektomie;nursing care;education;case interpretation;complication
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči o klienta po tonsilektomii. V teoretické části práce se věnuji anatomii hltanu se zaměřením na Waldeyerův lymfatický okruh. Popisuji i indikace k tomuto výkonu a samotný operační výkon. Kapitole, které věnuji největší pozornost je kapitola popisující ošetřovatelskou péči a edukaci v předoperačním, perioperačním a pooperačním období. Praktická část mé práce obsahuje kazuistiku dětského a dospělého pacienta podstupujícího tento zákrok se zaměřením na ošetřovatelský proces a edukaci. Analýzou dat zjišťuji, kde vznikají deficitní oblasti v edukaci, na základě čehož jsem vytvořila edukační materiál do rukou pacienta propuštěného do domácího ošetřování.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství IX. (2018)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství IX. (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Haisova.pdfPlný text87,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34601

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.