Title: Hodnocení rizika pádu dětských pacientů
Authors: Horová, Jana
Brabcová, Iva
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Nemocnice podporující zdraví": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2018, s. 13-17. ISBN 978-80-261-0799-6.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://konferencefzsplzen.wordpress.com/sbornik-2/
http://hdl.handle.net/11025/34602
ISBN: 978-80-261-0799-6
Keywords: pády;riziko;dětský pacient
Keywords in different language: falls;risk;pediatric patient
Abstract: Posuzovací škály ověřené pro hodnocení rizika pádu u dospělé populace nelze implementovat na dětskou populaci. Snahy o modifikaci některých nástrojů hodnotících riziko pádu u dospělé populace na dětského pacienta byly neúspěšné. Sledování pádů v pediatrické nemocniční péči je běžné, neexistuje však konsensus v definici pádu dětského pacienta. Žádná z klasifikací se plně nezabývá pediatrickými pády, a to zřejmě proto, že pády u dětí často souvisí s normálním vývojem u kojenců, batolat a dětí předškolního věku a s jejich tendencí stát, chodit, běhat a otáčet se. Hlaváčková et al. (2012, s. 414) uvádí, že tři čtvrtiny českých zdravotnických zařízení zařazených do ojedinělého výzkumu týkajícího se zjišťování rizika pádu u dětských pacientů (n=56) uvedly, že vyhodnocují riziko pádu u dětí. Většina z nich používá vlastní, výzkumem neověřený nástroj a pouze třetina institucí má vypracovaný standard pro prevenci pádu v pediatrii. Přestože jsou pády jednou z nejčastějších příčin neúmyslných zranění u dětí, výzkumy zaměřené na validizaci nástrojů hodnotící riziko pádu v pediatrickém ošetřovatelství jsou ojedinělé. Nástroj Humpty Dumpty Falls Scale (HDFS ©) je v současné době považován za jeden z nejlepších nástrojů pro hodnocení rizika pádu u dětí. Je platný pro detekci vysokého rizika pádu u dětské populace (bodově hodnotí sedm dimenzí: věk, pohlaví, diagnózu, kognitivní poruchy, faktory prostředí, reakci na operační výkon či sedaci a anestezii a užívané léky). Nástroj je určen jak pro primární, tak sekundární zdravotní péči dětí ve věku od 3 do 18 let (Chromá, 2016, s. 548). Posterová prezentace shrnuje hodnotící nástroje rizika pádů dětských pacientů doporučované současnou literaturou.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství IX. (2018)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství IX. (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Horova.pdfPlný text87,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34602

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.