Title: Postoj sester k profesi a jejich motivce k dalšímu vzdělávání
Authors: Rambousková, Anna
Šlehofer, Pavla
Krocová, Jitka
Ratislavová, Kateřina
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Nemocnice podporující zdraví": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2018, s. 18-23. ISBN 978-80-261-0799-6.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://konferencefzsplzen.wordpress.com/sbornik-2/
http://hdl.handle.net/11025/34603
ISBN: 978-80-261-0799-6
Keywords: motivace;vzdělávání;ošetřovatelství;všeobecná sestra
Keywords in different language: motivation;education;nursing;nurse
Abstract: Tento příspěvek vychází ze dvou diplomových prací, které se zabývají motivací všeobecných sester. Jedna z prací se zabývá motivací pro další profesní vzdělávání a druhá zkoumá pracovní motivaci sester v jejich profesi. Příspěvek shrnuje nejzajímavější výsledky z obou těchto prací. Výstupem těchto diplomových prací je publikace výsledků výzkumných šetření prostřednictvím recenzovaných odborných článků, dále také poskytnutí získaných dat zdravotnickým zařízením, které se zapojily do samotných výzkumných šetření. V neposlední řadě také prezentace těchto výsledků a zjištění na odborných konferencích pro nelékařské zdravotnické pracovníky.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství IX. (2018)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství IX. (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rambouskova.pdfPlný text90,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34603

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.