Title: Vliv množství aspirované krve z centrálního žilního katétru v preanalytické fázi u biochemického stanovení hladiny kalia
Authors: Maffei Svobodová, Ludmila
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Nemocnice podporující zdraví": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2018, s. 24-39. ISBN 978-80-261-0799-6.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://konferencefzsplzen.wordpress.com/sbornik-2/
http://hdl.handle.net/11025/34604
ISBN: 978-80-261-0799-6
Keywords: centrální žilní katétr;aspirace;draslík
Keywords in different language: central venous catheter;aspiration;potassium
Abstract: Příspěvek vychází z mojí bakalářské práce, která se zabývala množstvím krve aspirované před samotným odběrem z centrálního žilního katétru. K provedení této klinické studie mne přivedl fakt, že nejsou nikde v České republice jednotné standardy na množství aspirace před samotným odběrem. Dále jsem věnovala pozornost působení kalia na lidský organismus, laboratorní metodou vyšetření hladiny kalia v krvi a možným chybám způsobeným při odběru. Zabývala jsem se také podrobným popisem konstrukce centrálních žilních katétrů a zvláště stanovením jejich objemu. Práce zahrnuje výsledky, které byly vyhodnoceny po provedení klinického šetření na 30 pacientech se zavedeným centrálním žilním katétrem.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství IX. (2018)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství IX. (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svobodova.pdfPlný text776,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34604

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.