Title: Nové trendy v oblasti HIV/AIDS
Authors: Frei, Jiří
Sedláček, Dalibor
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Nemocnice podporující zdraví": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2018, s. 59-68. ISBN 978-80-261-0799-6.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://konferencefzsplzen.wordpress.com/sbornik-2/
http://hdl.handle.net/11025/34607
ISBN: 978-80-261-0799-6
Keywords: AIDS;HIV;pokrok
Keywords in different language: HIV;AIDS;progress
Abstract: Současné zdravotnictví má k dispozici celou řadu diagnostických, léčebných a ošetřovatelských postupů, které mají celou řadu pozitivních dopadů na průběh, ale i celkovou prognózu HIV/AIDS. Díky současným postupům a trendům dochází prokazatelně ke zlepšování kvality života HIV pozitivních pacientů. Prodlužuje se také doba přežití od diagnostiky jejich pozitivity. HIV pozitivní pacienti již běžně netrpí řadou vedlejších účinků léčby, které byly dříve takřka nevyhnutelné. Naprosto marginální část péče o tyto pacienty dnes také probíhá formou ambulantní a dispenzární. Dle provedených výzkumů z posledních let se potvrzuje, že velkou roli ve zvyšování kvality života HIV pozitivních pacientů hraje i adherence nastavené léčby a ošetřovatelské péče.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství IX. (2018)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství IX. (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frei.pdfPlný text105,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34607

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.