Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorOpatová, Kateřina
dc.contributor.authorVorel, Ivan
dc.contributor.authorJeníček, Štěpán
dc.contributor.authorPeković, Michal
dc.date.accessioned2019-07-01T10:00:12Z-
dc.date.available2019-07-01T10:00:12Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationOPATOVÁ, K., VOREL, I., JENÍČEK, Š., PEKOVIĆ, M. Influence of Bainite Fraction on Improving Mechanical Properties of Quenched and Tem-pered High Silicon Steel. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 2, s. 292-296. ISSN 1213-2489.en
dc.identifier.issn1213-2489
dc.identifier.uri2-s2.0-85065443092
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/34845
dc.description.abstractMartenzitické oceli se vyznačují vysokou pevností, která je na druhé straně kompenzována značnou křehkostí. Tato nevýhoda může být částečně korigována popouštěním, které však současně sníží výslednou pevnost. Pokud je ocel legována dostatečným množstvím křemíku, může optimální postup tepelného zpracování vytvořit směsnou mikrostrukturu, která se skládá z martenzitu a bezkarbidického bainitu. V různých mikrostrukturách této kompozice s identickou velikostí zrna by mechanické vlastnosti byly dány převážně frakcí bainitu. Tento článek se zabývá návrhem postupu tepelného zpracování nízkolegované oceli. Je součástí výzkumu vlivu bainitické frakce na mechanické vlastnosti materiálů s martenziticko-bainitickou mikrostrukturou. Při vhodném poměru martenzitu a bainitu může ocel s 0,42% C vykazovat pevnost vyšší než 2200 MPa při prodloužení A5 mm více než 17%.cs
dc.format5 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherUniverzita J. E. Purkyněcs
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© Univerzita J. E. Purkyněen
dc.subjectBainitcs
dc.subjectmartenzitcs
dc.subjectkřemíkcs
dc.subjectmechanické vlastnostics
dc.titleInfluence of Bainite Fraction on Improving Mechanical Properties of Quenched and Tem-pered High Silicon Steelen
dc.title.alternativeVliv bainitické frakce na zlepšení mechanických vlastností na kalené a popouštěné oceli s vysokým obsahem křemíkucs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedMartensitic steels are characterized by high strength which, on the other hand, is offset by considerable brittleness. This drawback can be partly corrected by tempering, at the cost of reduced final strength. If steel is alloyed with a sufficient amount of silicon, an optimum heat treatment sequence can produce a mixed microstructure consisting of martensite and carbide-free bainite. In various microstructures of this composition with identical grain size, mechanical properties would be dictated predominantly by the fraction of bainite. This article deals with design-ing a heat treatment sequence for a low-alloy steel. It is part of a research into the impact of bainite fraction on mechanical properties of materials with martensitic-bainitic microstructure. At an appropriate ratio of martensite and bainite, a steel with 0.42 % C can exhibit strengths above 2200 MPa at A5mm elongation of more than 17 %.en
dc.subject.translatedBainiteen
dc.subject.translatedmartensiteen
dc.subject.translatedsiliconen
dc.subject.translatedmechanical propertiesen
dc.identifier.doi10.21062/ujep/285.2019/a/1213-2489/mt/19/2/292
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43925935
dc.project.IDLO1502/RoRTI - Rozvoj Regionálního technologického institutucs
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34845

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD