Title: Bankovní záruky po odstoupení od smlouvy o dílo dle smluvních podmínek FIDIC
Other Titles: Bank guarantee after a termination of a contract following The FIDIC Conditions
Authors: Špačková, Dita
Citation: ŠPAČKOVÁ, D. Bankovní záruky po odstoupení od smlouvy o dílo dle smluvních podmínek FIDIC. Silnice a železnice, 2019, roč. 14, č. 1, s. 123-124. ISSN 1803-8441.
Issue Date: 2019
Publisher: Konstrukce Media
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/34888
ISSN: 1803-8441
Keywords: smluvní podmínky FIDIC;odstoupení od smlouvy o dílo
Keywords in different language: The FIDIC Conditions;a termination of a contract
Abstract: Článek se zabývá problematikou smluvních podmínek FIDIC ve spojení s uplatněním bankovní záruky po odstoupení od smlouvy o dílo dle tzv. FIDIC Conditions of Contracts for Construction (Red book).
Abstract in different language: The article concerns with problems of Conditions of Contract FIDIC in connection with aplly bank guarantee after a termination of a contract following The FIDIC Conditions of Contracts for Construction (Red book).
Rights: Plný text není přístupný.
© Konstrukce Media
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34888

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD