Title: Possibilities of Increasing the Usability of Sputtered AZO Films as a Transparent Electrode
Other Titles: Možnosti zvýšení použitelnosti naprašovaných AZO vrstev jako transparentní elektrody
Authors: Novák, Petr
Citation: NOVÁK, P. Possibilities of Increasing the Usability of Sputtered AZO Films as a Transparent Electrode. Physica status solidi a-applications and materials science, 2019, roč. 216, č. 7, ISSN 1862-6300.
Issue Date: 2019
Publisher: Wiley
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85063252057
http://hdl.handle.net/11025/34912
ISSN: 1862-6300
Keywords: Hliníkem dopované oxid zinečnatý;mangetronové naprašování;transparentní vodivé vrstvy
Keywords in different language: Aluminium-doped zinc oxide;magnetron sputtering;transparent conductive oxides
Abstract: Oxid zinečnatý dopovaný hliníkem (AZO) je slibným kandidátem pro nahrazení vrstev indiem dopovaného oxidu cíničitého (ITO) jako transparentní elektrody. Vzhledem ke své nižší ceně se používá při výrobě křemíkových solárních článků, je však obtížné získat vhodné elektrické vlastnosti při nízkých depozičních teplotách. Příprava filmů s nízkou tloušťkou AZO při nízké depoziční teplotě je předmětem intenzivního výzkumu. Předkládaná práce shrnuje uvedené výsledky, diskutuje příčiny rozdílů mezi vrstvami ITO a AZO a navrhuje směr výzkumu a potenciální řešení, které by mělo vést ke zvýšení využitelnosti AZO vrstev a také možnému nahrazení ITO vrstev.
Abstract in different language: Aluminum-doped zinc oxide (AZO) is a promising candidate to replace ITO film as transparent electrode. Due to its lower price it is applied in the production of silicon solar cells, however, it is difficult to obtain suitable electrical properties at low deposition temperatures. Moreover, the AZO films with low thickness exhibit significantly higher average resistivity. This limits usability of AZO prepared on flexible substrates. A lot of effort is invested to replace ITO to a much greater extent now, since Indium is rare and its price is rising, thus the preparation of low-thickness AZO films at low temperature is subject of intense research. The presented paper summarizes the reported results, discusses the causes of the differences between ITO and AZO films, and suggests the direction of research and the potential solution that should lead to increased usability of AZO films and also possible replacement of ITO films.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wiley
Appears in Collections:Články / Articles (CT4)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34912

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD