Title: Derivative optical spectroscopy of thin films of alkaline-earth titanates: Critical points
Other Titles: Derivační optická spektroskopie tenkých vrstev alkalicko-zemitých titanátů: Kritické body
Authors: Müllerová, Jarmila
Šutta, Pavol
Prušáková, Lucie
Citation: MÜLLEROVÁ, J., ŠUTTA, P., PRUŠÁKOVÁ, L. Derivative optical spectroscopy of thin films of alkaline-earth titanates: Critical points. In AIP Conference Proceedings 2018. MELVILLE, NY 11: American Institute of Physics Inc., 2018. ISBN 978-0-7354-1712-0 , ISSN 0094-243X.
Issue Date: 2018
Publisher: American Institute of Physics Inc.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85051862840
http://hdl.handle.net/11025/34913
ISBN: 978-0-7354-1712-0
ISSN: 0094-243X
Keywords: UVVis spektroskopie;alkalicko-zemité titanáty;kritické body
Keywords in different language: UVVis spectroscopy;alkaline-earth titanates;critical points
Abstract: Tento článek analyzuje absorpční spektra UVVis tenkých vrstev alkalicko-zemitých titanátů (BaTiO3, SrTiO3 a BaSrTiO3) nanesených RF magnetronovým naprašováním na SiO2 substráty při různých teplotách substrátu. Na určení optického zakázaného pásma pro přímé i nepřímé mezipásmové přechody byla použita Taucova procedura. Tato procedura byla doplněna derivační spektroskopií výhodnou zejména pro vícesložkové systémy. Derivace vyšších řádů byly použity na zjištění tzv. kritických bodů souvisejících s mezipásmovými optickými přechody v různých oblastech Brillouinovy zóny. Tři kritické body byly zjištěny v tenkých vrstvách BST spekter dielektrické funkce. Hodnoty optického zakázaného pásma a energie v kritických bodech klesaly s teplotou substrátu při depozici.
Abstract in different language: This paper analyzes UV Vis absorption spectra of thin films of alkaline-earth titanates (BaTiO3, SrTiO3 and BaSrTiO3) deposited by RF magnetron sputtering on SiO2 at different substrate temperatures. The Tauc procedure was used to determine optical band gaps for direct and indirect inter-band transitions. This procedure was accompanied by derivative spectroscopy useful in case of multi-component systems. Higher-order derivatives were used to find the so-called critical points related to the optical inter-band transitions at various regions in the Brillouin zone. Three critical points were identified in BST thin films spectra of dielectric function. All optical band gaps and energies of critical points were found to decrease with the substrate temperature at the deposition.
Rights: © American Institute of Physics Inc.
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (CT4)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
mullerova 2018-2.pdf1,74 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD