Title: Parenteral nutrition – types of central venous accesses and patient care
Authors: Maffei Svobodová, Ludmila
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Nemocnice podporující zdraví": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2019, s. 20-30. ISBN 978-80-261-0861-0
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/35043
https://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2019/08/sbornc3adk-2019.pdf
ISBN: 978-80-261-0861-0
Keywords: parenterální výživa;katetrizace centrálních vén;periferní katetrizace;cévní přístup;Broviacův katétr;domácí péče;péče o pacienta;vzdělávání
Keywords in different language: parenteral nutrition;central venous access;Broviac;CVA;patient care;education;PICC;home care;port
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. (2019)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svobodova.pdf253,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.