Title: Use of multi-phase trip steel for press-hardening technology
Other Titles: Využitelnost vícefázové oceli typu TRIP pro technologii press-hardeningu
Authors: Jirková, Hana
Opatová, Kateřina
Jeníček, Štěpán
Vrtáček, Jiří
Kučerová, Ludmila
Kurka, Petr
Citation: JIRKOVÁ, H., OPATOVÁ, K., JENÍČEK, Š., VRTÁČEK, J., KUČEROVÁ, L., KURKA, P. Use of multi-phase trip steel for press-hardening technology. Acta Metallurgica Slovaca, 2019, roč. 25, č. 2, s. 101-106. ISSN 1335-1532.
Issue Date: 2019
Publisher: Technická univerzita v Košiciach & hutnická fakulta
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85070698346
http://hdl.handle.net/11025/35389
ISSN: 1335-1532
Keywords: vysokopevná ocel;kalení do zápustky;TRIP ocel
Keywords in different language: High Strength Steel;Press-hardening;TRIP Steel;heat treatment
Abstract: Pokročilé vysokopevné oceli nacházejí stále větší uplatnění v různých oblastech průmyslu. Jejich hlavním odběratelem je automobilový průmysl, který klade důraz na zlepšování mechanických vlastností , což vede nejenom ke snižování hmotnosti dílů a snížení emisí CO2, ale i ke zvýšení bezpečnosti cestujících. Pro dosažení požadovaných mechanických vlastností je nutné využít vedle správné legovací strategie i vhodné tepelné zpracování. Problém u těchto zpracování představuje izotermická prodleva, která se u TRIP oceli provádí v oblasti bainitické přeměny. Tato prodleva je v průmyslu časově a finančně náročná a hledají se nové možnosti jak jí zapojit přímo do výrobního procesu. Jednou z možností je výroba vysokopevných plechových dílů metodou press hardeningu. Na experimentální oceli TRIP CMnSi byly odzkoušeny modely sestavené na základě dat získaných přímo z reálné technologie presshardeningu. Byly získány směsné martenziticko-banitické struktury s podílem feritu a zbytkového austenitu dosahující mez pevnosti přess 1000 MPa.
Abstract in different language: Development of high strength or even ultra-high strength steels is mainly driven by the automotive industry which strives to reduce the weight of individual parts, fuel consumption, and CO2 emissions. Another important factor is to improve the passenger safety. In order to achieve the required mechanical properties, it is necessary to use suitable heat treatment in addition to an appropriate alloying strategy. The main problem of these types of treatments is the isothermal holding step. For TRIP steels, the holding temperature lies in the field of bainitic transformation. New possibilities are sought to integrate these methods directly into the production process. One way to produce high-strength sheet is the press-hardening technology. Physical simulation based on data from a real-world press-hardening process was tested on CMnSi TRIP steel. Mixed martensitic-bainitic structures with ferrite and retained austenite (RA) were obtained, having tensile strengths in excess of 1000 MPa.
Rights: © Technická univerzita v Košiciach & hutnická fakulta
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1267-5258-1-PB_43924988.pdf681,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35389

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD