Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTaušl Procházková, Petra
dc.contributor.authorMachová, Kristýna
dc.date.accessioned2019-10-21T10:00:18Z-
dc.date.available2019-10-21T10:00:18Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationTAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P., MACHOVÁ, K. Sustainability and Corporate Social Responsibility in Business. In: Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. s. 53-62. ISBN 978-80-7494-482-6.en
dc.identifier.isbn978-80-7494-482-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/35576
dc.description.abstractPříspěvek se zaměřuje na oblast společenské odpovědnosti a udržitelnosti v businesu. Cílem článku je diskutovat, jak je společenská odpovědnost a udržitelnost realizována v podnikové sféře a jaké aspekty jsou z jejich strany aplikovány. První, teoretická část se zaměřuje na představení společenské odpovědnosti a udržitelnosti, především z hlediska jeijch definice a vývoje. Empirická část diskutuje zda a jak vybraný vzorek podniků aplikuje společenskou odpovědnost a udržitelnost ve své strategii. Nejnovější trend, cíle udržitelného rozvoje a jejich implementace do strategie zkoumaného vzorku podniků, je take diskutována. Vzorek podniků se nachází na území České republiky a představuje skupinu subjektů, která vnímá společenskou odpovědnost a udržitenost jako významnou součást svých aktivit. Výsledky analýzy ukazují, jaké aspekty jsou v rámci této strategie aplikovány, také s ohledem na teoretické koncepty, a jaké úrovně tyto podniky v jejich aplikování dosahují. Doporučení pro budoucí směr výzkumu a trendy v této oblasti jsou naznačeny v závěru.cs
dc.format10 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherTechnická univerzita v Libercics
dc.relation.ispartofseriesProceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019en
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Technická univerzita v Libercien
dc.subjectudržitelnostcs
dc.subjectspolečenská odpovědnostcs
dc.subjectSDGscs
dc.subjectpodniková sféracs
dc.titleSustainability and Corporate Social Responsibility in Businessen
dc.title.alternativeUdržitelnost a společenská odpovědnost v podnikové sféřecs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe paper focuses on corporate social responsibility and sustainability in business. The aim of the paper is to discuss how corporate social responsibility and sustainability is spread into actual business sphere and what kind of aspects are considered based on analysis of selected businesses sample. The first, theoretical part of the paper is aimed to make an introduction of corporate social responsibility and sustainability, such as definition and development of these approaches. The empirical part, discusses if and how businesses, based on selected sample of businesses, implement various aspects of corporate social responsibility and sustainability into their business strategy. Last trend, sustainable developments goals and their possible implementation into corporate social responsible and sustainable approach of businesses, is discussed too. The sample of businesses is concentrated on the area of the Czech Republic and represents significant group of organizations accepting corporate social responsibility and sustainability as an important part of their business activities. The results of the analysis indicate what kind of aspects influence sustainable and corporate social responsible business strategy, also with respect to the theoretical background of these concepts, and what kind of degree already have reached the sample of businesses. Recommendations for future development and future trends for this area of research are indicted in conclusion.en
dc.subject.translatedsustainabilityen
dc.subject.translatedcorporate social responsibilityen
dc.subject.translatedSDGsen
dc.subject.translatedbusinessen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43926843
dc.project.IDSGS-2019-005/Sociální podnikání - model udržitelného podnikánícs
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
clanek.pdf6,19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35576

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD