Title: Multichromatic travelling waves for lattice Nagumo equations
Other Titles: Multichromatické cestující vlny pro Nagumovu rovnici na mřížkách
Authors: Hupkes, Hermen Jan
Morelli, Leonardo
Stehlík, Petr
Švígler, Vladimír
Citation: HUPKES, H. J., MORELLI, L., STEHLÍK, P., ŠVÍGLER, V. Multichromatic travelling waves for lattice Nagumo equations. Applied mathematics and computation, 2019, roč. 361, č. 15.11.2019, s. 430-452. ISSN 0096-3003.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85067182478
http://hdl.handle.net/11025/35579
ISSN: 0096-3003
Keywords: Reakčně-difúzní rovnice;Diferenciální rovnice na mřížkách;Cestující vlny;Kolize vln
Keywords in different language: Reaction-diffusion equations;Lattice differential equations;Travelling waves;Wave collisions
Abstract: V článku se zabýváme multichomatickými (vícebarevnými) profily, které jsou řešeními bistabilní Nagumovy diferenciální rovnice na mřížce. Takové profily spojují prostorově homogenní stabilní rovnovážné stavy s prostorově heterogenními n-periodickými rovnovážnými stavy, a tudíž nejsou monotonní jako standardní monochromatické profily. Naše výsledky ukazují, že na rozdíl od bichomatického případu, mohou při zvyšování hodnoty difúzního koeficientu tyto multichromatické profily zmizet a zase se objevit. Multichromatické profily mohou navíc cestovat s takovými kombinacemi parametrů, s jakými cestují monochromatické profily. To umožňuje vznik spletitých kolizních procesů, kdy příchozí multichomatická vlna může změnit svůj směr a změnit se ve vlnu monochromatickou.
Abstract in different language: We discuss multichromatic front solutions to the bistable Nagumo lattice differential equation. Such fronts connect the stable spatially homogeneous equilibria with spatially heterogeneous n -periodic equilibria and hence are not monotonic like the standard monochromatic fronts. In contrast to the bichromatic case, our results show that these multichromatic fronts can disappear and reappear as the diffusion coefficient is increased. In addition, these multichromatic waves can travel in parameter regimes where the monochromatic fronts are also free to travel. This leads to intricate collision pro- cesses where an incoming multichromatic wave can reverse its direction and turn into a monochromatic wave.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
pub_mchrom_AMC_FINAL_PUBLISHED.pdf2,28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35579

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD