Title: Koncept STEM se zaměřením na problematiku Industry 4.0
Authors: Malaga, Miroslav
Ulrych, Zdeněk
Citation: Průmyslové inženýrství 2019: Mezinárodní studentská vědecká konference: 3.-4. září 2019, Darová, s. 94-100.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/35716
ISBN: 978-80-261-0894-8
Keywords: Průmysl 4.0;koncept STEM
Keywords in different language: Industry 4.0;concept STEM
Abstract: Technické vzdělání není, a ani nemůže být souborem samostatných znalostí a dovedností bez jakékoliv provázanosti. Více než v jakémkoliv jiném typu vzdělání je u technického vzdělání, a zejména u multioborových zaměření typu průmyslových inženýrů, potřeba klást důraz na provázanost znalostí a dovedností a dosáhnout tak synergie. Dá se říci, že toto platilo již dávno v historii, kdy největší objevitelé a vynálezci měli znalosti nejen průřezové v rámci jedné vědní kategorie, ale i napříč vědními disciplínami (přírodní vědy, technické vědy, filosofie, umění). V době čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0) toto začíná být opět aktuální, protože nejen takto vzdělaný člověk bude mít pro společnost vysokou hodnotu, ale také bude mít ty nejlepší možné předpoklady pro to, aby v konkurenčním světě obstál.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KPV)
Průmyslové inženýrství 2019
Průmyslové inženýrství 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malaga.pdfPlný text592,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35716

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.