Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorZilcher, Ladislav
dc.contributor.authorSvoboda, Zdeněk
dc.contributor.editorSlowík, Josef
dc.contributor.editorKáňová, Šárka
dc.date.accessioned2019-11-18T10:55:16Z
dc.date.available2019-11-18T10:55:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationInkluzivní vzdělávání v souvislostech: Sborník příspěvků z konference Interim pořádané v rámci projektu OPVV cesty k inkluzi, 2019, s. 18-23.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0873-3
dc.identifier.urihttps://cki.zcu.cz/dokumenty/Sbornik_CKI-konference_interim.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/35935
dc.description.abstractPříspěvek reflektuje pilotovaný postup tvorby strategického plánování pro vytváření inkluzivního prostředí na školách. Dané plánování bylo pilotováno na sedmi školách v letech 2015–2016 a nyní je metodika aplikována na 21 školách v celé ČR. V příspěvku budou vymezeny základní kameny procesu plánování, avšak také hlavní úskalí procesu tvorby a realizace plánu. Realizace plánu je v jisté návaznosti na akční (realizační) plán, ve kterém jsou aktivity, které se reálně stanou daný rok a k čemu směřují. Cílem příspěvku, i samotného plánování je zaměřit se na školu jako celek, který se musí otevírat celkově ve všech rovinách. Není možné zvyšovat diverzitu žáků, pokud procesy na škole neodpovídají potřebám rodičů, učitelů, ani žáků. Koncept školní inkluze můžeme ve shodě s Boothem a Ainscowem vnímat nikoliv jako stav, ale spíše jako proces, případně dokonce jako ideál, k němuž je nutné se prostřednictvím plánovaného postupu přibližovat, ač jej nemusí být nikdy plně dosaženo.cs
dc.description.sponsorshipOPVV Cesty k inkluzi (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166)cs
dc.format6 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rights© Hynek Bureš, Roman Černík, Lenka Felcmanová, Vladimír Foist, Vlasta Hlaváčková, Šárka Káňová, Dana Moree, Josef Slowík, Zdeněk Svoboda, Jan Šiška, Ladislav Zilcher - © Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectinkluzivní vzdělávánícs
dc.subjectstrategické plánovánícs
dc.subjecthodnocení kvality školycs
dc.titleProinkluzivní změny na školách formou strategického plánovánícs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.subject.translatedinclusive educationen
dc.subject.translatedstrategic planningen
dc.subject.translatedevaluation of school qualityen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Inkluzivní vzdělávání v souvislostech 2019
Inkluzivní vzdělávání v souvislostech 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zilcher.pdfPlný text825,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.