Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKindl, Vladimír
dc.contributor.authorKavalír, Tomáš
dc.contributor.authorSika, Jiří
dc.contributor.authorKřížek, Michal
dc.date.accessioned2019-11-18T11:00:27Z-
dc.date.available2019-11-18T11:00:27Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKINDL, V., KAVALÍR, T., SIKA, J., KŘÍŽEK, M. CORRECTION OF OBLIQUE-ANGLE OSCILLATION FOR LASER DOPPLER VIBROMETRY. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, 2019, roč. 21, č. 4, s. 75-80. ISSN 1335-4205.en
dc.identifier.issn1335-4205
dc.identifier.uri2-s2.0-85073143999
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/35950
dc.description.abstractPříspěvek popisuje navrženou korekční metodu pro vyhodnocení vibrací pro laserovou dopplerovou vibrometrii měřenou pod různými úhly. Krátce popisuje klíčový matematický přístup, přičemž povrch analyzovaného objektu je referenční rovinou a uvádí praktický příklad správné aplikace metody. Navrhovaná korekční metoda je prakticky ověřena laboratorním měřením vlastních kmitočtů a tvarů vibrací skříně vysokonapěťového transformátoru. Výsledky jsou dále porovnány s referenčním měřením pomocí kalibrovaných akcelerometrů.cs
dc.format6 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherUniversity of Zilina in Edisen
dc.relation.ispartofseriesCommunications - Scientific Letters of the University of Zilinaen
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© University of Zilina in Edisen
dc.subjectlasercs
dc.subjectdoppler.vibrometriecs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectprototypcs
dc.subjectkorekce šikmého úhlucs
dc.titleCorrection of oblique-angle oscillation for laser doppler vibrometryen
dc.title.alternativeKorekce oblique-angle oscillation pro laserový doppler vibrometrycs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe paper proposes a correction method of the oblique-angle vibration for laser doppler vibrometry. It briefly discusses the key mathematical approach considering the surface of the analysed object to be a reference plane and gives a practical example of the method proper application. The proposed correction method is practically verified by laboratory measurement of natural frequencies and mode shapes for vibrations of high voltage transformer housing. The results are further compared to equivalent accelerometer measurementen
dc.subject.translatedlaseren
dc.subject.translateddoppler.vibrometryen
dc.subject.translatedmeasurementen
dc.subject.translatedprototypeen
dc.subject.translatedoblique-angleen
dc.subject.translatedcorreen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43926929
dc.project.IDLO1502/RoRTI - Rozvoj Regionálního technologického institutucs
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kindl.pdf1,65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35950

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD