Title: Rok poté: dopady reformy v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Authors: Felcmanová, Lenka
Citation: Inkluzivní vzdělávání v souvislostech: Sborník příspěvků z konference Interim pořádané v rámci projektu OPVV cesty k inkluzi, 2019, s. 24-28.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://cki.zcu.cz/dokumenty/Sbornik_CKI-konference_interim.pdf
http://hdl.handle.net/11025/35959
ISBN: 978-80-261-0873-3
Keywords: žák se speciálními vzdělávacími potřebami;podpůrná opatření;právní úprava
Keywords in different language: pupil with special educational needs;support measures;legislation
Abstract: V rámci příspěvku budou představena nejvýznamnější zjištění vzešlá z reprezentativního šetření zaměřeného na zmapování prvního roku implementace nové právní úpravy v oblasti podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Šetření se zaměřilo na zjišťování názorů učitelů a ředitelů základních škol na průběh zavádění systému nárokových podpůrných opatření a administrativy s ním spojené. Respondenti se mimo jiné také vyjadřovali k překážkám, které jim brání v poskytování účinné podpory žáků se SVP.
Rights: © Hynek Bureš, Roman Černík, Lenka Felcmanová, Vladimír Foist, Vlasta Hlaváčková, Šárka Káňová, Dana Moree, Josef Slowík, Zdeněk Svoboda, Jan Šiška, Ladislav Zilcher - © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Inkluzivní vzdělávání v souvislostech 2019
Inkluzivní vzdělávání v souvislostech 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Felcmanová.pdfPlný text577,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.