Title: On/off cycling test of low-temperature PEM fuel cell at fully humidified conditions
Other Titles: Testování nízkoteplotního palivového článku typu PEM s plně zvlhčenými pracovními plyny
Authors: Novotný, Pavel
Tomáš, Martin
Němec, Tomáš
Kullová, Lucie
Maršík, František
Citation: NOVOTNÝ, P., TOMÁŠ, M., NĚMEC, T., KULLOVÁ, L., MARŠÍK, F. On/off cycling test of low-temperature PEM fuel cell at fully humidified conditions. International Journal of Green Energy, 2019, ro�. 16, �. 14, s. 1189-1195. ISSN 1543-5075.
Issue Date: 2019
Publisher: Taylor & Francis
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85073567115
http://hdl.handle.net/11025/36316
ISSN: 1543-5075
Keywords: Akcelerované testování;Palivový článek PEM;elektrochemická impedanční spektroskopie;ekvivalentní okruh;uvolnění fluoridů;polarizační křivka
Keywords in different language: Accelerated testing;PEM fuel cell;electrochemical impedance spectroscopy;equivalent circuit;release fluorides;polarization curve
Abstract: Akcelerované testování patří mezi nejrozšířenější způsob testování výkonu a degradace sestavy membrán a elektrod (MEA) v oblasti vodíkových palivových článků s polymerní membránou (PEMFC). K testování byly využity standardizované protokoly (JRC) a zkoumány byly dvě MEA od výrobců Paxitech a ElectroChem. Výkonové křivky byly změřeny před a po testování. Elektrické vlastnosti byly zkoumány elektrochemickou impedanční spektroskopií (EIS). K vyhodnocení dat z EIS bylo využito ekvivalentních okruhů složených z rezistoru a Voigtovy struktury v sérii s CPE (constant phase element). Voda z anodické i katodické strany palivového článku byla zachycena a dále analyzována. Produkovaná voda byla využita k určení obsahu uvolněných fluoridů, a tím byla stanovena míra degradace MEA.
Abstract in different language: Accelerated stress testing is one of the most used approaches to characterize the performance and the degradation of the membrane electrode assembly (MEA) in low-temperature hydrogen polymer electrolyte membrane fuel cells (PEMFC). A standard JRC on/off testing procedure was used to characterize two sets of commercial MEAs, by ElectroChem and by PaxiTech, respectively. Performance characteristics prior to and after the on/off procedure were measured. Thechanges in the resistivity of the MEA were examined by electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The EIS data were analyzed and interpreted by a suitable equivalent circuit that consisted of a resistor and the Voigt’s structure in series with constant phase elements. Water on the anode side and the cathode side of the PEMFC was collected during the on/off procedure. The fluoride emission rate was determined from the collected water to obtain information about the chemical degradation of the MEA samples.
Rights: Plný text není přístupný.
© Taylor & Francis
Appears in Collections:Články / Articles (CT2)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Novotny_On_off_cycling.pdf1,4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD