Title: Treatment of high-strength CFB-QP forged parts by stepwise water quenching
Other Titles: Zpracování vysoko-pevných CFB-QP výkovků metodou postupového kalení ve vodě
Authors: Jeníček, Štěpán
Vorel, Ivan
Peković, Michal
Citation: JENÍČEK, Š., VOREL, I., PEKOVIĆ, M. Treatment of high-strength CFB-QP forged parts by stepwise water quenching. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 6, s. 966-972. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85077809702
http://hdl.handle.net/11025/36407
ISSN: 1213-2489
Keywords: CFB-QP výkovky;bainit;QP martenzit;zbytkový austenit;TRIP efekt
Keywords in different language: CFB-QP forgings;bainite;QP martensite;retained austenite;TRIP effect
Abstract: Kovárenský průmysl a zejména výroba výkovků vyšších pevností nedoznaly za poslední desítky let výrazného vývoje. Pro výrobu vysoko-pevných součástí jsou používány osvědčené druhy ocelí s vyhovujícími požadavky na ekonomii a ekologii výroby, které jsou zpracovávány především klasickými metodami kalení a popouštění. Nejnovější poznatky z oblasti fyzikální metalurgie ocelí s přídavkem vyššího obsahu křemíku naznačují, že pro výrobu vysoko-pevných výkovků je možnou použít struktury bainitického typu – struktury CFB (Carbide Free Bainite) a martenzitického typu – struktury QP (Quenching Partitioning), které mohou dosáhnout srovnatelných vlastností jako popuštěné martenzitické výkovky, avšak s výraznou redukcí nákladů spojených se zpracováním výkovků.
Abstract in different language: The forging industry, and the production of high-strength forged parts in particular, saw no substantial progress in recent decades. High-strength parts continued to be made of well-tried steel grades which meet the economic and environmental production requirements, using mainly the conventional quenching and tempering. However, the latest findings in physical metallurgy of higher-silicon steels suggest that high-strength forgings can also be obtained by producing bainitic and martensitic microstructures. The first are of the CFB (carbide-free bainite) type and the latter comprise the QP (quenching-partitioning) microstructure. At greatly reduced processing costs, properties comparable to tempered martensite can thus be attained.
Rights: Plný text není přístupný.
© J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT_2019_6_11 Jeníček Vorel Pekovic.pdf885,3 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36407

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD