Title: Hotel process simulator
Other Titles: Simulátor hotelových procesů
Authors: Poulová, Petra
Černá, Miloslava
Hamtilová, Jana
Malý, Filip
Kozel, Tomáš
Kříž, Pavel
Hán, Jan
Ulrych, Zdeněk
Citation: POULOVÁ, P., ČERNÁ, M., HAMTILOVÁ, J., MALÝ, F., KOZEL, T., KŘÍŽ, P., HÁN, J., ULRYCH, Z. Hotel process simulator. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Cham: Springer-Verlag, 2019. s. 128-136. ISBN 978-3-030-21561-3 , ISSN 0302-9743.
Issue Date: 2019
Publisher: Springer-Verlag
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85068187149
http://hdl.handle.net/11025/36435
ISBN: 978-3-030-21561-3
ISSN: 0302-9743
Keywords: Aplikace;eLearning;Game;Proces;Simulace;Smart device
Keywords in different language: application;e-learning;game;process;simulation;smart device
Abstract: Modelování a simulace slouží především k ilustraci a popisu jednotlivých procesů, jejich struktury a především jejich chování. Pomocí simulačních experimentů je celý model zkoumán za různých podmínek a v různých stavech, které představují různé varianty těchto systémů. Simulace jako metoda se používá nejen pro inovace a pro optimalizaci obchodních procesů, ale osvědčila se také ve vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů.
Abstract in different language: The computer simulation of the world are predominantly perceptual stimuli that allow the user to manipulate the elements of the model world and create a sense of realism. Modeling and simulation serves primarily to illustrate and describe individual processes, their structure and, above all, their behavior. Using simulation experiments, the entire model is examined under different conditions and in different states that represent different variants of these systems. Simulation as a method is used not only for innovation and for optimization of business processes, but has proven itself in education and human resource development. Currently, there are some schools and educational institutions around the world providing the opportunity to attend part of the training courses using simulation games.
Rights: Plný text není přístupný.
© Springer-Verlag
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Poulova.pdf1,66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36435

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD