Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSvoboda, Michal
dc.date.accessioned2020-02-24T11:00:22Z-
dc.date.available2020-02-24T11:00:22Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSVOBODA, M. Sociálně psychologický výcvik v inkluzivním vzdělávání. In Psychológia inkluzívnej školy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 22.10.2019. Žilina: IPV Inštitút priemyslnej výchovy, 2019. s. 161-169. ISBN 978-80-89902-13-2.en
dc.identifier.isbn978-80-89902-13-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36495
dc.description.abstractPříspěvek pojednává o problematice využití sociálně psychologických her v inkluzivním vzdělávání. Uvedená problematika je zpracovaná z teoretického, aplikačního a výzkumného charakteru. V příspěvku je vymezena podstata sociálně psychologického výcviku a jsou v ní charakterizovány cílové oblasti. Jedna z kapitol pojednává o sociálně psychologických hrách. Hry jsou v ní vymezeny a klasifikovány. Současně je zde popsán metodický model jejich využití v pedagogické praxi. Příspěvek je také zaměřen na možnosti implementace programů psychosociálních her v inkluzivním vzdělávání.cs
dc.format9 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherIPV Inštitút priemyslnej výchovysk
dc.relation.ispartofseriesPsychológia inkluzívnej školy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 22.10.2019sk
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© IPV Inštitút priemyslnej výchovysk
dc.subjectsociálně psychologický výcvikcs
dc.subjectsociálně psychologické hrycs
dc.subjectinkluzivní vzdělávánícs
dc.titleSociálně psychologický výcvik v inkluzivním vzdělávánícs
dc.title.alternativeSocio-psychological training in inclusive educationen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe paper deals with the problem of use of socio-psychological games in inclusive education. This topic is compiled out of theory, application and research point of view. In the paper the substance of socio-psychological training is defined and the target fields are characterized. One of the chapters deals with socio-psychological games. Games are defined and classified. A methodical model of their employment in pedagogical practice is described here as well. The paper focuses on the possibilities of socio-psychological games implementation to inclusive education.en
dc.subject.translatedsocio-psychological trainingen
dc.subject.translatedsocio-psychological gamesen
dc.subject.translatedinclusive educationen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43928541
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36495

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD