Title: Rekodifikace veřejného stavebního práva: quo vadis?
Other Titles: Recodification of the public building legislation: quo vadis?
Authors: Stejskal, Vojtěch
Citation: STEJSKAL, V. Rekodifikace veřejného stavebního práva: quo vadis?. Právnické listy, 2019, č. 1, s. 11-14. ISSN 2533-736X.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36564
ISSN: 2533-736X
Keywords: stavební zákon;veřejný zájem;stavební řízení;právo životního prostředí;účast veřejnosti
Keywords in different language: Building Act;public interest;building permitting process;environmental law;public participation
Abstract: Příspěvek se zabývá aktuální problematikou rekodifikace veřejného stavebního práva, konkrétně právními otázkami, které vyvolává nestandardní přístup státu k legislativnímu procesu přípravy věcného záměru nového stavebního zákona a s tím spojených změn v souvisejících právních předpisech. Autor podává kritický rozbor některých klíčových ustanovení z pohledu ochrany veřejných zájmů, především zájmů na ochraně životního prostředí a zajištění práv veřejnosti.
Abstract in different language: Author deals with the recent most important topic, recodification of th public building legislation in the Czech Republic, especially the non-standard legislative procedure – a preparing of the new building legislation and the proposal for the amendments of the key environmental legislation. This article focuses on the selected main problems of this recodification, namely the public participation in building permitting process and the protecting of the public interest in environmental protection.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KSP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Stejskal - Pravnicke_listy_19_01b.pdf225,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36564

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD