Title: Je normotvorba Unie na úseku střelných zbraní vedlejším projevem (státního) protekcionismu?
Other Titles: Is the Union´s Standardization in Firearms a Side Effect of (State) Protectionism?
Authors: Novotný, Jiří
Citation: HLÍNA, J., ŘEBOUN, J., HAMÁČEK, A. Properties of thick printed copper films on alumina substrates. In: 2019 42nd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2019) : /proceedings/. Piscataway: IEEE, 2019. s. 1-5. ISBN 978-1-7281-1874-1 , ISSN 2161-2528.
Issue Date: 2019
Publisher: Vysoká škola finanční a správní
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36585
ISSN: 2533-4387
Keywords: Evropská unie;mezinárodní organizace;mezinárodní systém;směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU);protekcionismus;společný trh;volný pohyb zboží;zbraně a střelivo;zakladatelské smlouvy mezinárodní organizace
Keywords in different language: European Union;international organizations;European Parliament and Council (EU) directive;common market;free movement of goods;arms and ammunition;founding agreements of international organizations
Abstract: Dne 17. května 2017 byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853, kterou se mění směrnice Rady (EHS) 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní. Příspěvek prezentuje základní právní souvislosti této normy s ohledem na principy a cíle, pro které byla Unie (EU) jako mezinárodní organizace založena.
Abstract in different language: On 17 May 2017, Directive (EU) 2017/853 of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons was adopted. The paper presents the basic legal context of this standard with regard to the principles and objectives for which the European Union was founded.
Rights: © Vysoká škola finanční a správní
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
forenzni-vedy-2019-1-06.pdf125,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36585

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD