Title: Preliminary computational study of turbulent flow in the boundary layer of the suction side of an inclined plate
Other Titles: Úvodní studie simulace turbulentního proudění v mezní vrstvě sací strany šikmé desky
Authors: Hurda, Lukáš
Matas, Richard
Citation: HURDA, L.., MATAS, R.. Preliminary computational study of turbulent flow in the boundary layer of the suction side of an inclined plate. In Experimental Fluid Mechanics 2018. EDP Sciences, 2019. s. 213-218. ISSN 2100-014X.
Issue Date: 2019
Publisher: EDP Sciences
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36602
ISSN: 2100-014X
Keywords: simulace proudění;deska;LES;vír;vířivost;POD mód
Keywords in different language: CFD simulation;plate;LES;vortex;vorticity;POD mode
Abstract: Objektem studie je turbulentní proudění kolem a za jednoduchou tenkou rovinnou deskou se zaoblenými okraji při mírném úhlu náběhu. Reynoldsovo číslo je přibližně 65 000. Jsou prezentovány první výsledky CFD simulace, které budou ověřeny měřením PIV provedeným Ústavem termomechaniky AV ČR. Práce jsou prováděna na podporu "Nové teorie letu", kterou představili Hoffman a Johnson. Metoda LES se používá pro ověření existence velkých turbulentních proudových struktur a k jejich popisu. 3D nestacionární simulace poskytuje více informací než data ze sady měřicích rovin PIV a nabízí také jemnější časové rozlišení.
Abstract in different language: A turbulent flow behind a simple thin planar air foil with rounded edges at moderate angle of attack is studied. Reynolds number is about 65 000. First results of CFD analysis are presented, which will be validated with PIV measurements made by Institute of Thermomechanics of the Czech academy of Sciences. All the work is carried out to support the “New theory of flight” presented by Hoffman and Johnson. Large eddy simulation is employed to verify the existence of streamwise vorticial structures and their description. The 3D transient simulation provides more information than the data from a set of PIV measurement planes and it offers also finer time resolution.
Rights: © EDP Sciences
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (MIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
EFM_2018_Hurda_proceedings.pdf7,46 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36602

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD