Title: Air traffic control communication (ATCC) speech corpora and their use for ASR and TTS development
Other Titles: Řečové korpusy komunikace při řízení letového provozu (ATCC) a jejich využití pro vývoj systémů rozpoznávání a syntézy řeči
Authors: Šmídl, Luboš
Švec, Jan
Tihelka, Daniel
Matoušek, Jindřich
Romportl, Jan
Ircing, Pavel
Citation: ŠMÍDL, L., ŠVEC, J., TIHELKA, D., MATOUŠEK, J., ROMPORTL, J., IRCING, P. Air traffic control communication (ATCC) speech corpora and their use for ASR and TTS development. Language Resources and Evaluation, 2019, roč. 53, č. 3, s. 449-464. ISSN 1574-020X.
Issue Date: 2019
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85061706491
http://hdl.handle.net/11025/36627
ISSN: 1574-020X
Keywords: řečový korpus;rozpoznávání řeči;syntéza řeči;komunikace při řízení letového provozu
Keywords in different language: speech corpus;speech recognition;text-to-speech;air traffic control communication
Abstract: Článek představuje motivaci k vytváření specializovaných řečových korpusů o řízení letového provozu, podrobně popisuje proces přípravy korpusů pro automatické rozpoznávání řeči a převod textu na řeč (řečovou syntézu), Dále ukazuje ilustrativní příklad využití popisovaných korpusů pro vývoj systému rozpoznávání řeči a popisuje technickéaspekty dat a distribučního kanálu.
Abstract in different language: The paper introduces the motivation for creating dedicated speech corpora of air traffic control communication, describes in detail the process of preparation of corpora for both automatic speech recognition and text-to-speech synthesis, presents an illustrative example of speech recognition system developed using the automatic speech recognition corpora and finally describes the technical aspects of the data and the distribution channel.
Rights: Plný text není přístupný.
© Springer
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KKY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Šmídl2019_Article_AirTrafficControlCommunication.pdf567,71 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36627

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD