Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorChocholoušková, Zdeňka
dc.contributor.authorSlavík, Jan
dc.contributor.authorSoukupová, Pavla
dc.date.accessioned2020-03-09T11:00:25Z-
dc.date.available2020-03-09T11:00:25Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationCHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., SLAVÍK, J., SOUKUPOVÁ, P. Nové poznatky z transdisciplinární didaktiky. In: Príprava učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov v meniacich sa požiadavkách praxe. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2019. s. 5-28. ISBN 978-80-558-1393-6.en
dc.identifier.isbn978-80-558-1393-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36641
dc.description.abstractZavedení transdisciplinární didaktiky do pregraduální přípavy budoucích učitelů základních a středních škol, ale i do bakalářského studia bylo realizováno na Fakultě pedagogické v Plzni. Příspěvek vychází z filozofických a teoretických východisek transdisciplinární didaktiky, která je zaměřená na analýzu obsahu výuky, tvorbu učebního prostředí a na hodnocení kvality výuky. Další část je věnována objasnění metodiky 3A – výzkumného přístupu speciálně určeného ke zkoumání kvality výuky. V závěru příspěvku jsou popsány a zhodnoceny první zkušennosti z pilotního ověřování nově připravovaných a pilotovaných předmětů/kurzů Základy reflexe a hodnocení kvality výuky (ZRHV) v bakalářském a Reflexe a hodnocení kvality výuky (RHV) v navazujícím magisterském studiu učitelských oborů na FPE ZČU v Plzni s cílem posílení oborových didaktik a překonávání problému „propasti“ mezi teorií a praxí v pregrauální přípravě učitelů.cs
dc.format24 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherUniverzita Konštantína Filozofask
dc.relation.ispartofseriesPríprava učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov v meniacich sa požiadavkách praxecs
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Univerzita Konštantína Filozofask
dc.subjecttransdisciplinární didaktikacs
dc.subjectFPE v Plznics
dc.subjectanalýza výukycs
dc.subjectkvalita výukycs
dc.titleNové poznatky z transdisciplinární didaktikycs
dc.title.alternativeNew knowledge from transdisciplinary didacticsen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe transdisciplinary didactics was includes to undergraduate study of future teachers in primary and secondary schools, but also has been part of bachelor study at Faculty of Education in Pilsen. The contribution is based on the philosophical and theoretical bases transdisciplinary didaktics focused on an analysis of the content of teaching, learning and assessment of the quality of teaching. Next section is devoted to the research methodology „3A“– specially designed to access quality education. In the first are described and evaluated the experience of verification and piloted new subjects/courses Fundamentals of reflection and assessment of the quality of education (ZRHV) in bachelor study and Reflection and the assessment of the quality of education (RHV) in follow of the Master teacher study at Faculty of Education WBU in Pilsen, with the aim of strengthening of didaktik problem "gaps" between theory and practice in the teachers training.en
dc.subject.translatedtransdisciplinary didacticsen
dc.subject.translatedFPE in Pilsen, analysisen
dc.subject.translated3A methodologyen
dc.subject.translatedquality educationen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43928799
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KVK)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (CBG)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KPG)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Chocholouskova.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36641

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD