Title: Effect of beading parameters on cross-linked chitosan adsorptive properties
Other Titles: Parametry syntézy síťovaného chitosanu ovlivňující adsorpční vlastnosti
Authors: Vakili, Mohammadtaghi
Mojiri, Amin
Zwain, Haider M.
Yuan, Jing
Giwa, Abdulmoseen Segun
Wang, Wei
Gholami, Fatemeh
Guo, Xiaogang
Cagnetta, Giovanni
Yu, Gang
Citation: VAKILI, M., MOJIRI, A., ZWAIN, H. M., YUAN, J., GIWA, A. S., WANG, W., GHOLAMI, F., GUO, X., CAGNETTA, G., YU, G. Effect of beading parameters on cross-linked chitosan adsorptive properties. Reactive & functional polymers, 2019, roč. 144, č. November 2019, s. ISSN 1381-5148.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85071853413
http://hdl.handle.net/11025/36654
ISSN: 1381-5148
Keywords: barviva;chitosan;síťování;fraktálová kinetika;recyklace
Keywords in different language: Reactive red 2;Chitosan beads;Cross-linking;Fractal kinetics;Adsorbent regeneration
Abstract: Kromě mnoha jiných aplikací je možné chitosan využít jako účinný absorbent k odstranění nečistot z odpadní vody Chitosan ve formě pelet dosahuje skvělých mechanických a hydromechanických vlastností, které umožňují využití materiálu pro průmyslové aplikace. Studie se zabývá tvorbou pelet chitosanu a síťovaného chitosanu, které byly syntetizovány metodou inverze fází. Parametry syntézy (množství chitosanu, koncentrace kyseliny, koncentrace činidel a teplota) jsou optimalizovány tak, aby došlo k maximálnímu záchytu modelové organické molekuly (červené barvivo). Adsorpce modifikovaných pelet chitosanu dosahuje vysokých hodnot především díky zvýšenému specifickému povrchu a poréznosti. Účinnost adsorpce je dále umocněna síťováním. Adsorpce je modelována pomocí Freundlichova modelu a výsledkem je dobrá shoda s předpokladem vícevrstevné adsorpce. Vyšetření materiálu studiem kinetiky dokládá komplexnost adsorpce na povrchu chitosanu, nicméně, dostatečně přesnou představu poskytuje již jednoduchý model z oblasti fraktální kinetiky. Materiál je navíc možné po degradaci snadno recyklovat pomocí hydroxidu sodného a to až pětkrát, než dojde k signifikantnímu poklesu adsorpčních schopností.
Abstract in different language: Among countless applications, chitosan has the potential to be an effective and cheap adsorbent for pollutant removal in (waste) water. In form of beads, it also exhibits good mechanical and fluid dynamic properties that are suitable for utilization in large-scale adsorption processes (e.g. as column packing). The present study investigates the beading process to prepare chitosan and cross-linked chitosan beads by phase inversion method. Beading parameters (i.e. chitosan amount, acid concentration, non-solvent agent concentration, and temperature) are optimized to obtain an appropriate adsorbent structure to uptake large organic molecules (reactive red 2, a dye, is utilized as model pollutant). Chitosan beads present remarkably enhanced adsorption capacity, mainly thanks to increased specific surface area and porosity. The addition of a cross-linker (diepoxyoctane) further improves pollutant removal. The adsorption process is well-fitted by the Freundlich model, suggesting a multilayer adsorption. The kinetic study also substantiates the complexity of the adsorption mechanism on bead surface, which, however, is satisfactorily predicted by a simple fractal kinetic model. Finally, it is proved that chitosan and cross-linked chitosan beads can be recycled (by washing with NaOH solution) at least 5 times before sensible performance loss.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CT2)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Reactive and Functional Polymers.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36654

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD