Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMišterová, Ivona
dc.date.accessioned2020-03-16T11:00:25Z-
dc.date.available2020-03-16T11:00:25Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMIŠTEROVÁ, I. . The Strange Case of Shylock: From a Figure of Tragic Dimensions into an Ordinary Jewish Bargainer. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies, 2019, roč. 6, č. 1, s. 74-78. ISSN 2336-3347.en
dc.identifier.issn2336-3347
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36691
dc.description.abstractThis article attempts to trace the reception of productions of "The Merchant of Venice" directed by Jaroslav Kvapil (7 April 1916) and Antonín Fencl (8 April 1916), in newspaper theatre reviews in terms of critical response embedded in the broader social and political context of the Shakespeare Festival held in Prague in 1916 during the Great War. Kvapil’s and Fencl’s respective performances of The Merchant of Venice were divided by only a single day. However, the two renditions were very different. Fencl became the exclusive and multifunctional creator of the performance, in which he rose to the task of director, stage designer, translator and performer of the role of Shylock. In contrast to Kvapil’s directing concept and Eduard Vojan’s vindictive but distressed, human portrayal of Shylock, which dominated the National Theatre’s stage, Fencl portrayed the Venetian Jew in a thoroughly comedic manner. Fencl’s “Jewish bargainer, hunching and skulking whimsically, bargaining secretively and in a neighbourly manner, negotiating cunningly and insidiously,” did not seem to win the favour of the theatre critics of the time.en
dc.description.abstractCílem tohoto článku je vysledování recepce inscenací „Kupce benátského“ v režii Jaroslava Kvapila (7. dubna 1916) a Antonína Fencla (8. dubna 1916) v dobových recenzích z hlediska kritické odezvy v širším společenském a politickém kontextu "Shakespearova festivalu", který se uskutečnil v roce 1916 v Praze. Přestože Kvapilovu a Fenclovu inscenaci "Kupce benátského" dělil pouze jeden den, šlo o naprosto odlišná nastudování. Fencl se stal výhradním a multifunkčním tvůrcem představení, v němž se chopil funkce režiséra, scénografa, překladatele a představitele Shylocka. Na rozdíl od Kvapilova režijního pojetí a Vojanova hereckého ztvárnění pomstychtivého, avšak zoufalého a lidsky zranitelného Shylocka, který dominoval jevišti Národního divadla, vykreslil Fencl benátského Žida ryze komediálním způsobem.cs
dc.format5 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherUniversity of Hradec Královéen
dc.relation.ispartofseriesHradec Králové Journal of Anglophone Studiesen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© University of Hradec Královéen
dc.subjectWilliam Shakespearecs
dc.subjectKupec benátskýcs
dc.subjectShylock, 1. světová válkacs
dc.subjectdivadlocs
dc.subjectrecepcecs
dc.titleThe Strange Case of Shylock: From a Figure of Tragic Dimensions into an Ordinary Jewish Bargaineren
dc.title.alternativeZvláštní případ Shakespearova Shylocka: Z postavy tragických dimenzí po obyčejného židovského obchodníkacs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.subject.translatedWilliam Shakespeareen
dc.subject.translatedThe Merchant of Veniceen
dc.subject.translatedShylock, Great Waren
dc.subject.translatedtheatreen
dc.subject.translatedreceptionen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43929382
Appears in Collections:Články / Articles (KAJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
HKJAS_vol6no1_Misterova_clanek.pdf192,05 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36691

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD