Title: Vápenná pec na předpolí hradu Pušperku (okr. Klatovy)
Other Titles: The lime kiln in the foreground of Pušperk Castle (district Klatovy)
Authors: Kastl, Petr
Citation: KASTL, P. Vápenná pec na předpolí hradu Pušperku (okr. Klatovy). Archeologie západních Čech, 2019, roč. 10, č. 1-2, s. 84-90. ISSN 1804-2953.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeské muzeum v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36823
ISSN: 1804-2953
Keywords: hrad;Pušperk;archeologie
Keywords in different language: castle;Pušperk;archaeology
Abstract: Článek předkládá nové výsledky dílčího povrchového průzkumu předpolí hradu Pušperk, kde bylo objeveno pyrotechnologické pracoviště - vápenná pec. Článek se zabývá i historickými místy těžby vápence v okolí hradu Pušperk.
The article presents new results of a partial surface survey of the foreland of the castle Pušperk, where a pyrotechnological workplace - lime kiln was discovered. The article also deals with historical sites of limestone mining around the castle Pušperk.
Rights: Plný text není přístupný.
© Západočeské muzeum v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KAR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
06 Kastl.pdf6,42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36823

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD