Title: Thin films against multilayers of a-Si:H: Comparative study on optical properties
Other Titles: Tenké vrstvy versus multivrstvy a-Si:H: Porovnávací studie optických vlastností
Authors: Müllerová, Jarmila
Šutta, Pavol
Netrvalová, Marie
Citation: MÜLLEROVÁ, J., ŠUTTA, P., NETRVALOVÁ, M. Thin films against multilayers of a-Si:H: Comparative study on optical properties. In: AIP Conference Proceedings 2018. Štrbské Pleso: AIP Publishing LLC, 2019. s. NESTRÁNKOVÁNO. ISBN 978-0-7354-1873-8 , ISSN 0094-243X.
Issue Date: 2019
Publisher: AIP Publishing LLC
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85070551422
http://hdl.handle.net/11025/36862
ISBN: 978-0-7354-1873-8
ISSN: 0094-243X
Keywords: Tenké;vrstvy;versus;multivrstvy;a-Si:H;Porovnávací;studie;optických;vlastností
Keywords in different language: Thin;films;against;multilayers;a-Si:H;Comparative;study;optical;properties
Abstract: Tento článek uvádí strukturní a optické vlastnosti tenkých vrstev a-Si:H a multivrstev a-Si:H připravovaných s dvěma různými zředěními vodíku. Pro všechny vzorky detekovnané jako amorfní s nízkým mikrostrukturním faktorem byla použita spektra propustnosti v UV-Vis oblasti k získání indexu lomu, absorpčního koeficientu a optické šířky zakázaného pásu energií. Indexy lomu klesají s tloušťkou tenké vrstvy/multivrstvy což znamená menší materiálovou hustotu. Optické šířky zakázaných pásů určovaných Taucovou metodou ukazují modrý posun se zvyšující se tloušťkou vrstev i multivrstev, což je výhodnější pro solární aplikace.Tento článek uvádí strukturní a optické vlastnosti tenkých vrstev a-Si:H a multivrstev a-Si:H připravovaných s dvěma různými zředěními vodíku. Pro všechny vzorky detekovnané jako amorfní s nízkým mikrostrukturním faktorem byla použita spektra propustnosti v UV-Vis oblasti k získání indexu lomu, absorpčního koeficientu a optické šířky zakázaného pásu energií. Indexy lomu klesají s tloušťkou tenké vrstvy/multivrstvy což znamená menší materiálovou hustotu. Optické šířky zakázaných pásů určovaných Taucovou metodou ukazují modrý posun se zvyšující se tloušťkou vrstev i multivrstev, což je výhodnější pro solární aplikace.
This paper presents studies on structure and optical properties of a-Si:H thin films and multilayers of a-Si:H prepared at two different hydrogen dilutions. For all samples detected as amorphous with low microstructure factor UV Vistransmittance spectra were used to extract refractive indices, absorption coefficients and optical band gap energies. Refractive indices decrease with the thin film/multilayer thickness what means materials of lower density. On the contrary optical band gaps determined via the Tauc procedure were found to be blue-shifted with increasing both the film and multilayer thickness what is beneficial for solar applications.
Rights: Plný text není přístupný.
© AIP Publishing LLC
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (CT4)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
AIP Proc. 2019 Mullerova.pdf1,71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD