Title: Legitimate Expectations as Part of the FET Standard: An Overview of a Doctrine Shaped by Arbitral Awards in Investor-State Claims
Other Titles: Legitimní očekávání jako součást standardu spravedlivého zacházení: Přehled doktríny vytváření rozhodčími nálezy ve sporech mezi investory a státy
Authors: Mach, Tomáš
Citation: MACH, T. Legitimate Expectations as Part of the FET Standard: An Overview of a Doctrine Shaped by Arbitral Awards in Investor-State Claims. ELTE Law Journal, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 105-121. ISSN 2064-4965.
Issue Date: 2018
Publisher: Eötvös University Press
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36867
ISSN: 2064-4965
Keywords: spravedlivé zacházení;legitimní očekávání;ochrana investic
Keywords in different language: legitimate expectations;fair and equitable treatment;direct foreign investment;arbitration
Abstract: článek diskutuje standard legitimního očekávání jako součást standardu spravedlivého zacházení v právu ochrany investic, včetně jeho doktrinálního vývoje v judikatuře.
The article discusses the doctring of Legitimate Expectations as part of the FET (fair and equitable treatment) standard in direct foreign investment law.
Rights: © Eötvös University Press
Appears in Collections:Články / Articles (KMP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
08_Mach_.pdf780,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36867

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD