Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJaneček, Petr
dc.contributor.authorJakubíková, Dagmar
dc.date.accessioned2020-06-22T10:00:15Z-
dc.date.available2020-06-22T10:00:15Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationJANEČEK, P., JAKUBÍKOVÁ, D. Motivace k návštěvě jako nástroj pro řízení destinací. In: Aktuální problémy cestovního ruchu: Overtourism - riziko pro destinace. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2020. s. 62-72. ISBN 978-80-88064-46-6.en
dc.identifier.isbn978-80-88064-46-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37032
dc.description.abstractPříspěvek se zabývá motivací k návštěvě Plzeňského a Karlovarského kraje a následné realizace cesty na konkrétní atraktivity či realizace určité aktivity domácími návštěvníky. I když Plzeňský a Karlovarský kraj nejsou přesnými příklady overturismu, v podmínkách ČR se i na území těchto krajů nacházejí více navštěvovaná místa oproti republikovému průměru. V příspěvku jsou porovnány motivy k cestě z výzkumu profilu návštěvníků, který byl prováděn v letní sezoně 2019 na území obou krajů na vzorcích 821 za Plzeňský a 593 respondentů za Karlovarský kraj s realizovanými cestami či záměrem návštěvy atraktivit či aktivit. Cílem příspěvku je možnost využití motivů k cestě k tomu, aby byly řízeny turistické proudy v destinacích. Motivů lze využití pro zmírnění nadměrného zatížení vybraných destinací nebo turistických center. Dalším cílem příspěvku je i identifikace méně zatížených atraktivit či míst, která odpovídají motivaci k návštěvě ve vybraných krajích.cs
dc.format11 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola polytechnická Jihlavacs
dc.relation.ispartofseriesAktuální problémy cestovního ruchu: Overtourism - riziko pro destinacecs
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Vysoká škola polytechnická Jihlavacs
dc.subjectDestinační managementcs
dc.subjectDomácí turismuscs
dc.subjectMotivy k cestovánícs
dc.subjectTuristické proudycs
dc.titleMotivace k návštěvě jako nástroj pro řízení destinacícs
dc.title.alternativeTravel motivation as a tool for destination managementen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedPaper deals with motivation to travel to Karlovy Vary Region and Pilsen Region and the realization of travel to specific attractiveness or realization of specific activities in domestic tourism. Even if both of the Regions are not exactly examples of overturism, there are some places with higher visit rates in comparison with other destinations in the Czech Republic. In this paper there are compared results from research of tourist profile of both regions, that was conducted in summer season 2019. In Pilsen Region were collected 821 and 593 questionnaires in Karlovy Vary Region. The goal of this paper is to identify the possibility of usage of travel motives to the management of tourists flows. It could be helpful for the reduction of overtourism in some places. An additional goal is to identify places or attractiveness that have enough capacity to welcome new tourists.en
dc.subject.translatedDomestic tourismen
dc.subject.translatedDestination managementen
dc.subject.translatedTravel motivesen
dc.subject.translatedTourism flowsen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43929557
dc.project.IDSGS-2019-004/Využití nástrojů marketingového mixu v podnicích služebcs
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KMO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Janeček.pdf435,93 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD